Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomagier w pomiarze światła uwalnianego z obiektu u dołu różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, przeznaczenie tego urządzenia wzrosło, głównie na skutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy zamiar omówić o niektórych wspólnych zastosowań oraz rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy źródło światła jest jednorodne, to jest atrakcyjny jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże doniosłość w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśli chodzi o projektowanie oraz oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej odgadnąć rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, przecież daje stosunek na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one ulżyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wspomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest bez liku mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą pomóc w pomiarze jednorodności koloru a skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy aktualnie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od chwili rodzaju aplikacji tudzież jej zastosowań. Dlatego ważne jest, ażeby uchwycić sens różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wersja urządzenia posiada stałą oś poziomą a ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten gatunek jest wyposażony w stałą ośka pionową i dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż zarówno odmiana A podczas gdy i wariant B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten kategoria jednostki jest używany aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii zaś poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wersja charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać, że klasa C jest cieszący się popularnością w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten model struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl rzecz biorąc, ten typ jest idealnym wyborem gwoli stałej lampy punktowej, lampy rurowej zaś innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome sukurs obrotowe oraz skrzenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był oschły zobrazowanie zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ów artykuł pomoże Ci być w użyciu w dużym stopniu lepsze pojęcie tych jednostek.